Zdjęcia z wyjazdu na przełomie października i listopada 20011 r.

Cieszanów - cmentarz
Gorajec - cerkiew
Kowalówka k. Cieszanowa - cerkiew
Straszydle - kościół
Rzeszów - cmentarz Pobitno
Rzeszów - cmentarz Wilkowyja (grób Janusza Lonca)